ครอบครัววัดบางแสน

  อ่าน
ส า ร วั ด

สัปดาห์นี้
คำทักทายจากพ่อ
ฉบับย้อนหลังปีนี้


เซอร์ร่าบางแสน


คณะพลมารี


กลุ่มเยาวชน


กลุ่มเทิดมารีย์


กลุ่มผู้สูงอายุ


Filipino Clubห้องเอกสารศูนย์ข้อมูล
วัดบางแสน


พิธีเปิดงาน 50 ปี

วัดบางแสน
12 ก.พ. 2017
คลิกที่นี้บันทึกสถานการณ์
ปี 2020

 

 
167 ถนนลงหาดบางแสน ต. แสนสุข อ. เมือง จ. ชลบุรี 20130

เดือนพฤษภาคม

วันที่ 1 ฉลองนักบุญโยเซฟ กรรมกร
วันที่13 ฉลองพระนางมารีp์มารีแห่งฟาติม
วันที่ 14 ฉลอง น. มัทธีอัส อัครสาวก
วันที่ 25 น. เบดา ผู้น่าเคารพ พระสงฆ์และนักปราขญ์
วันที่ 16 สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์
วันที่ 31 ฉลองพระนางมารีย์เสด็จเยี่ยมเยียน


** ประกาศเวลามิสซาวัดบางแสน **


ประกาศเาลามิสซา
วันอาทิตย์
เวลา 09.00 น.
มิสซาภาษาอังกฤษ
เวลา 10.30 น. มิสซาภาษาไทย

วันจันทร์ ถึง ศุกร์
เวลา 11.00 น. มิสซาภาษาไทย
วันเสาร์
19.00 น. ภาษาไทย
มิสซานพวารแม่พระนิจจานุเคราะห์
10 เมษายน
2021

* จะงดมิสซาสาธารณะ
* จะขอมิสซาได้อย่างไร

15 มีนาคม
2020
* ประกาศ เรื่อง มาตรการเพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสต์ศาสนิกชนคาทอลิก
* ประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ ิเพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรม ของคริสต์ศาสนิกชนคาทอลิก

** กิจกรรมวัดบางแสน **
ปี 2022
17 เม.ย. 22 * * Happy Easter สุขสันต์วันปัสกา
วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2022 วันสมโภชปัสกา สมโภชพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนม์ชีพ
==> คลิกดูภาพชุดบน FB
16 เม.ย. 22 * * วันเสาร์ที่ 16 เมษายน 2022 วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ คืนตื่นเฝ้าปัสกา
เวลา 19.00 น. พิธีตื่นเฝ้าเข้าสู่ปัสกา พิธี เสกไฟ - เสกเทียนปัสกา - เสกน้ำ - มิสซา
==> คลิกดูภาพชุดบน FB
15 เม.ย. 22 * * วันศุกร์ที่ 15 เมษายน 2022 วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ ระลึกถึงพระเยซูเจ้าทรงรับทรมานและสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน พิธีนมัสการกางเขน
==> คลิกดูภาพชุดบน FB
14 เม.ย. 22 * วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน 2022 วันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์
ระลึกถึงพระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท
==> คลิกดูภาพชุดบน FB
10 เม.ย. 22 * * วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2022 วันอาทิตข์พระทรมาน (อาทิตย์ใบลาน)
==> คลิกดูภาพชุดบน FB
3 เม.ย. 22 * * วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2022 อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต มีค่ายคำสอนภาคฤดูร้อน 2022 เตรียมรับศีลมหาสนิทและศีลกำลังสัปดาห์ที่ 2 หลังมิสซาภาษาไทย ถึง 15.00 น. (บ่าย 3 โมง) .... แล้วให้ผู้ปกครองมารับกลับบ้านครับ
==> คลิกดูภาพชุดบน FB

** บันทึกสถานการณ์/กิจกรรมปี 2022 **


พิธีเปิดงาน 50 ปี กลุ่มคริสตชนวัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ ค ศ. 2017
(ดูภาพชุดพิธีเปิด คลิกที่นี่)


กำหนดเวลามิสซา

วันอาทิตย์
เวลา 09.00 น. มิสซาภาษาอังกฤษ
เวลา 10.30 น. มิสซาภาษาไทย
วันจันทร์ ถึง ศุกร์
เวลา 11.00 น. มิสซาภาษาไทย
วันเสาร์
19.00 น. มิสซานพวารแม่พระนิจจานุเคราะห์ ภาษาไทยในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์
ไปกับ ... คนบางแสน


รับข่าวสาร - ร่วมกิจกรรมวัดบางแสน
Line: @ชุมชนวัดบางแสน
FB: วัดบางแสน ชลบุรี

กิจกรรมย้อนหลัง
] 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |

 English Version Christian Music (Midi)
Music VDO
Christian Songs (MP3)
คลิกดู VDO บุญราศี
โป๊ป ยอห์น ปอล ที่ 2


Visit our other links
AMDG 2000
King 72 years
Cordis Jesu
Terd Mary
Mother Teresa
Joke & Joy
Lovely Nurse
Serra Thailand


Catholic Links


บทภาวนาใหม่ 2010วัดบางแสน ชลบุรี
Bangsaen Catholic Church
>
Since : 15 August 2000
Last update : 10 April 2022

http://www.bangsaenchurch.org
เว็บไซต์วัดแรกของสังฆมณฑลจันทบุรี
Mailto: wichai@buu.ac.th