-


ครอบครัววัดบางแสน

  อ่าน
ส า ร วั ด

สัปดาห์นี้
คำทักทายจากพ่อ
ฉบับย้อนหลังปีนี้


เซอร์ร่าบางแสน


คณะพลมารี


กลุ่มเยาวชน


กลุ่มเทิดมารีย์


กลุ่มผู้สูงอายุ


Filipino Clubห้องเอกสารศูนย์ข้อมูล
วัดบางแสน


พิธีเปิดงาน 50 ปี

วัดบางแสน
12 ก.พ. 2017
คลิกที่นี้บันทึกสถานการณ์
ปี 2020

 

 
167 ถนนลงหาดบางแสน ต. แสนสุข อ. เมือง จ. ชลบุรี 20130
 


เดือนมีนาคม
เทศกาลหมาพรต

วันที่ 19 สมโภชนักบุญโยเซฟ ภัสดาของพระนางพรหมจารีย์มารีย์
วันที่ 26 สมโภชการแจ้งสาร เรื่องพระวจนาตย์ทรงรับสภาพมนุษย์
วันที่ 28 วันอาทิตย์พระทรมาน (แห่ใบลาน)

 วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2021 เป็นวันที่เรา "กลับไปกราบแม่ และร่วมพิธีมิสซา"
โดยพระสังฆราช ซิลวิโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ให้เกียรติเป็นประธาน
และยังเป็นวันตรุษจีน และวันวาเลนไทน์ ... ==> คลิกดูภาพชุดบน FB

 
** ประกาศวัดบางแสน **

ประกาศจากพ่อเจ้าอาวาส
ไวรัสโควิด-19 ได้คลี่คลายลงในระดับหนี่ง จึงขอเชิญพี่น้องเข้าร่วมพิธีมิสซา
ได้ตามปกติ ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (1 มีนาคม 2021) เป็นต้นไป
เวลา 10:30 น มิสซาภาษาไทย และเวลา 9:00 น มิสซาภาษาอังกฤษ
ดูกำหนดเวลาทั้งหมดด้านล่าง ... แค่ยังต้องปฏิบัติตามคำแนะนำเรื่องการป้องกันโควิด ตามมาตรการของทางราชการอย่าเคร่งครัด

9 มกราคม
2021
์เราจำเป็นต้องงดพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ทั้งสิ้นในวัดของเราต่อไป. ทั้งในวันธรรมดาและวันอาทิตย์ จนกว่าสถานการณ์โควิด-19 จะคลี่คลาย เพราะจังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดหนึ่ง ในเขตควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ==> คลิกดูภาพชุดบน FB
9 มกราคม
2021
งดการฉลองวัดประจำปีนี้ และเรียนปรึกษาพระคุณเจ้าสิริพงษ์ พระคุณเจ้าก็ยินดีและเห็นชอบกับการตัดสินใจนี้ ==> คลิกดูภาพชุดบน FB
22 ธันวาคม
2020
ประกาศด่วน! ในสถานการณ์ฉุกเฉินของการระบาดระลอกใหม่ของไวรัสโควิด 19 วัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน จะงดพิธีกรรมคริสตมาส และพิธีกรรมอื่นๆ ทุกอย่าง จนกว่าจะแจ้งให้ทราบต่อไป (22 ธันวาคม 2563)  ==> คลิกดูภาพชุดบน FB
15 มีนาคม
2020
ประกาศ เรื่อง มาตรการเพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสต์ศาสนิกชนคาทอลิก
11 มีนาคม
2020
ประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ ิเพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรม ของคริสต์ศาสนิกชนคาทอลิก
8 มีนาคม
2020
** ประกาศแต่งตั้งโยกย้ายพระสงฆ์ ปี 2020 ==>  

** กิจกรรมวัดบางแสน **
10 มกราคม
2021
ฉลองพระเยซูเจ้ารับพิธีล้างจากยอห์น ที่แม่น้ำจอร์แดน ==> คลิกดูภาพชุดบน FB
3 มกราคม
2021
** วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2021 ตามปฎิทินคาทอลิกของประเทศไทย เป็นวันสมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์ (วันพระยาสามองค์) ==> คลิกดูภาพชุดบน FB
1 มกราคม
2021
วันที่ 1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่ เป็นวันสมโภชพระนางมารีย์พระชนนีพระเจ้า
==> คลิกดูภาพชุดบน FB
6 ธันวาคม
2020
6 ธันวาตม 2020 ฉลองครบรอบบวช 45 ปีของคุณพ่อสมศักดิ์ พรประสิทธิ์ เจ้าอาวาสวัดบางแสน ==> คลิกดูภาพชุดบน FB

** ปีนักบุญโเซฟ **

 
พิธีเปิดงาน 50 ปี กลุ่มคริสตชนวัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ ค ศ. 2017
(ดูภาพชุดพิธีเปิด คลิกที่นี่)


กำหนดเวลามิสซา

  กำหนดเวลามิสซา

วันอาทิตย์
เวลา 09.00 น. มิสซาภาษาอังกฤษ
เวลา 10.30 น. มิสซาภาษาไทย

วันจันทร์ ถึง ศุกร์
เวลา 11.000 น. มิสซาภาษาไทย
วันเสาร์
19.30 น. มิสซานพวารแม่พระนิจจานุเคราะห์ ภาษาไทย
วันศุกร์ต้นเดือน
19.30 น. มิสซาภาษาไทยในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์

ไปกับ ... คนบางแสน


รับข่าวสาร - ร่วมกิจกรรมวัดบางแสน
อีกหนึ่งช่องทาง ขอเชิญยื่นคำขอ หรือยืนยันคำขอเป็นเพื่อนบน Facebook
FB: วัดบางแสน ชลบุรี

กิจกรรมย้อนหลัง
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |

 English Version Christian Music (Midi)
Music VDO
Christian Songs (MP3)
คลิกดู VDO บุญราศี
โป๊ป ยอห์น ปอล ที่ 2


Visit our other links
AMDG 2000
King 72 years
Cordis Jesu
Terd Mary
Mother Teresa
Joke & Joy
Lovely Nurse
Serra Thailand


บทภาวนาใหม่ 2010


เชิญร่วม
แห่เทิดเกียรติแม่พระ
ที่วัดบางแสน
ทุกวันที่ 11 ของทุกเดือน
เวลา 19.30 น.วัดบางแสน ชลบุรี
Bangsaen Catholic Church
>
Since : 15 August 2000
Last update : 10 Jan 2021

http://www.bangsaenchurch.org
เว็บไซต์วัดแรกของสังฆมณฑลจันทบุรี
Mailto: wichai@buu.ac.th