ครอบครัววัดบางแสน

  อ่าน
ส า ร วั ด

สัปดาห์นี้
คำทักทายจากพ่อ
ฉบับย้อนหลังปีนี้


เซอร์ร่าบางแสน


คณะพลมารี


กลุ่มเยาวชน


กลุ่มเทิดมารีย์


กลุ่มผู้สูงอายุ


Filipino Clubห้องเอกสารศูนย์ข้อมูล
วัดบางแสน


พิธีเปิดงาน 50 ปี

วัดบางแสน
12 ก.พ. 2017
คลิกที่นี้บันทึกสถานการณ์
ปี 2020

 

 
167 ถนนลงหาดบางแสน ต. แสนสุข อ. เมือง จ. ชลบุรี 20130

เดือนกรกฎาคม

วันที่ 3 ฉลอง น.โทมัส อัครสาวก
วันที่ 3 สมโภช น.เปโตร และ น.เปาโล อัครสาวก
วันที่16 ฉลองพระนางพรหมจารีมารีย์ แห่งภูเขาคาร์แมล
วันที่ 22 ฉลอง น.มารีย์ ชาวมักดาลา
วันที่ 25 ฉลอง น.ยากอบ อัครสาวก
วันที่ 26 ระลึกถึง น.โยอากิม และ น.อันนา บิดามารดาของ
พระนางพรหมจารีมารีย์
วันที่ 31 ระลึกถึง น.อิกญาซีโอ เด โลโยลา พระสงฆ์


R.I.P.
ด้วยรักและอาลัย
มารีอา อ้อยทิพย์ ไทยเจริญ

* กำหนดการพิธีกรรมที่วัดบางแสน

* วันพุธ 20 กค.65 -วันศุกร์ 22 กค.65
เริ่มสวดอุทิศแก่ผู้ล่วงลับ เวลา 19:00
พิธีมิสซา เวลา 19:30

* วันเสาร์ 23 กค.65
เวลา 10:00 พิธีมิสซาปลงศพ (ที่วัดบางแสน) แล้วนำไปฝังที่สุสานวัดชลบุรีครับ


** กิจกรรมวัดบางแสน **
ปี 2022
20 ก.ค. 22
R.I.P. ด้วยรักและอาลัย มารีอา อ้อยทิพย์ ไทยเจริญ
* วันพุธ 20 กค.65 สวดอุทิศแก่ผู้ล่วงลับ เวลา 19:00
พิธีมิสซา เวลา 19:30 ที่วัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน
==> คลิกดูภาพชุดบน FB
10 ก.ค. 22
** วันนี้วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2022 เป็นอาทิตย์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา
** พี้น้อง พระองค์ทรงดำรงอยู่ก่อนสรรพสิ่ง และสรรพสิ่งดำรงอยู่เป็นระเบียบในพระองค์ (คส 1:15-20)
==> คลิกดูภาพชุดบน FB
3 ก.ค. 22 * วันนี้วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฏาคม สมโภช น.เปโตร และ น.เปาโล อัครสาวก พระคุณเจ้าซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานในมิสซา และมีพิธีโปรดศีลกำลังแก่เด็กและผู้ใหญ่ 13 คนที่เรียนคำสอนค่ายฤดูร้อน พร้อมกับเด็กรับศีลมหาสนิทครั้งแรก 13 คน หลังพิธีทุกคนได้รับของที่ระลึกจากมือพระคุณเจ้า
==> คลิกดูภาพชุดบน FB
29 มิ.ย. 22
29 มิถุนายน สมโภช น.เปโตร และน.เปาโล อัครสาวก
* การสมโภชนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล เป็นการฉลองเก่าแก่ที่สุด เนื่องจากการให้ความเคารพและเลื่อมใสนักบุญมรณสักขีในหมู่คริสตชน
==> คลิกดูภาพชุดบน FB
26 มิ.ย. 22
** วันนี้วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน เป็นอาทิตย์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา
** Happy Feastday คุณพ่อยอห์น บัพติสต์ สมศักดิ์ พรประสิทธิ์ พ่อเจ้าวัดบางแสน จิตตาธิการคณะเซอร์ร่าบางแสน
* หลังสวดบทภาวนาเพื่อกระแสเรียก พญ.มาลินี บุญรัตพันธ์ ผู้อำนวยการสภาอภิบาล กล่าวคำนับตุณพ่อ และมอบกระเช้าผลไม้ ตัวแทนตณะเซอร์ร่าและสับุรุษมอบซองน้ำใจแด่คุณพ่อ ///
==> คลิกดูภาพชุดบน FB
24 มิ.ย. 22 * ปฏิทินโรมันคาทอลิกกำหนด "วันสมโภชนักบุญยอห์นแบปติสต์บังเกิด" ตรงกับวันที่ 24 มิถุนายนซึ่งเป็นเวลา 6 เดือนก่อนวันคริสต์มาสซึ่งสมมติกันว่าเป็นการประสูติของพระเยซู (ปี 2022 กำหนดให้ฉลองวันที่ 23) และกำหนดให้วันที่ 29 สิงหาคม เป็น "วันระลึกถึงนักบุญยอห์นแบปติสต์ถูกตัดศีรษะ"
==> คลิกดูภาพชุดบน FB
19 มิ.ย. 22 * วันอาทิตย์ที่ 19 มิ.ย. 65 ว้นสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า เด็ก 13 คน ที่เข้าค่ายคำสอนภาคฤดูร้อน ได้รับศีลมหาสนิทครั้งแรกในวันนี้ โดยคุณพ่อสมศักดิ์ พรประสิทธิ์ เจ้าอาวาส เป็นประธาน ร่วมด้วยคุณพ่อสุทธิพงษ์ สุขสำราญ และผู้ปกครอง พี่น้องวัดบางแสน พร้อมทั้งทีมพี่เลี้ยง ร่วมพิธี ///
==> คลิกดูภาพชุดบน FB
   
17 เม.ย. 22 * * Happy Easter สุขสันต์วันปัสกา
วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2022 วันสมโภชปัสกา สมโภชพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนม์ชีพ
==> คลิกดูภาพชุดบน FB
16 เม.ย. 22 * * วันเสาร์ที่ 16 เมษายน 2022 วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ คืนตื่นเฝ้าปัสกา
เวลา 19.00 น. พิธีตื่นเฝ้าเข้าสู่ปัสกา พิธี เสกไฟ - เสกเทียนปัสกา - เสกน้ำ - มิสซา
==> คลิกดูภาพชุดบน FB
15 เม.ย. 22 * * วันศุกร์ที่ 15 เมษายน 2022 วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ ระลึกถึงพระเยซูเจ้าทรงรับทรมานและสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน พิธีนมัสการกางเขน
==> คลิกดูภาพชุดบน FB
14 เม.ย. 22 * วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน 2022 วันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์
ระลึกถึงพระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท
==> คลิกดูภาพชุดบน FB
10 เม.ย. 22 * * วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2022 วันอาทิตข์พระทรมาน (อาทิตย์ใบลาน)
==> คลิกดูภาพชุดบน FB
3 เม.ย. 22 * * วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2022 อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต มีค่ายคำสอนภาคฤดูร้อน 2022 เตรียมรับศีลมหาสนิทและศีลกำลังสัปดาห์ที่ 2 หลังมิสซาภาษาไทย ถึง 15.00 น. (บ่าย 3 โมง) .... แล้วให้ผู้ปกครองมารับกลับบ้านครับ
==> คลิกดูภาพชุดบน FB
** บันทึกสถานการณ์/กิจกรรมปี 2022 **

* จะขอมิสซาได้อย่างไร

กำหนดเวลามิสซา

วันอาทิตย์
เวลา 09.00 น. มิสซาภาษาอังกฤษ
เวลา 10.30 น. มิสซาภาษาไทย
วันจันทร์ ถึง ศุกร์
เวลา 11.00 น. มิสซาภาษาไทย
วันเสาร์
19.00 น. มิสซานพวารแม่พระนิจจานุเคราะห์ ภาษาไทย


พิธีเปิดงาน 50 ปี กลุ่มคริสตชนวัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ ค ศ. 2017
(ดูภาพชุดพิธีเปิด คลิกที่นี่)


ในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์
ไปกับ ... คนบางแสน


รับข่าวสาร - ร่วมกิจกรรมวัดบางแสน
Line: @ชุมชนวัดบางแสน
FB: วัดบางแสน ชลบุรี

กิจกรรมย้อนหลัง
] 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |

 English Version Christian Music (Midi)
Music VDO
Christian Songs (MP3)
คลิกดู VDO บุญราศี
โป๊ป ยอห์น ปอล ที่ 2


Visit our other links
AMDG 2000
King 72 years
Cordis Jesu
Terd Mary
Mother Teresa
Joke & Joy
Lovely Nurse
Serra Thailand


Catholic Links


บทภาวนาใหม่ 2010วัดบางแสน ชลบุรี
Bangsaen Catholic Church
>
Since : 15 August 2000
Last update : 10 April 2022

http://www.bangsaenchurch.org
เว็บไซต์วัดแรกของสังฆมณฑลจันทบุรี
Mailto: wichai@buu.ac.th