ครอบครัววัดบางแสน


เซอร์ร่าบางแสน


คณะพลมารี


กลุ่มเยาวชน


กลุ่มเทิดมารีย์


กลุ่มผู้สูงอายุ


Filipino Club

ส า ร วั ด
สัปดาห์นี้
คำทักทายจากพ่อ
เรื่องเล่าเช้าวันอาทิตย์
ฯลฯ
สารวัดฉบับย้อนหลังห้องเอกสารศูนย์ข้อมูล
วัดบางแสน

 
กำแพงข่าววัดบางแสน
167 ถนนลงหาดบางแสน ต. แสนสุข อ. เมือง จ. ชลบุรี 20130 โทร.0-3874-5216


เดือนธันวาคม

วันที่ 3 ระลึกถึง น.ฟรังซิสเซเวียร์
วันที่ 8 สมโภชแม่พระปฏิสนธินิรมล
วันที่ 11 ฉลองแม่พระแห่งกวาดาลูป
วันที่ 16 ระลึกถึงบุญราศีทั้งเจ็ดแห่งประเทศไทย
วันที่ 24 วันพระคริสตสมภพ
วันที่ 25 สมโภชพระคริสตสมภพ
วันที่ 26 ระลึกถึงนักบุญสเตเฟน มรณสักขีองค์แรก
วันที่ 28 ฉลองนักบุญทารกผู้วิมล
วันที่ 30 ฉลองนักบุญยอห์น อัครสาวก และผู้นิพนธ์พระวรสาร

วันที่ 28 ฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์


กิจกรรมวัดบางแสน


Happy Birthday
ในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของพระคุณเจ้าลอเรนซ์เทียนชัย สมานจิต 28 พฤศจิกายน
2017


28 พฤศจิกายน Happy Birthday ในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของพระคุณเจ้าลอเรนซ์เทียนชัย สมานจิต 28 พฤศจิกายน คณะเซอร์ร่ากลุ่มบางแสนและกลุ่มศรีราชา ร่วมอวยพรวันเกิดพระคุณเจ้า เมื่อวานนี้ที่ศูนย์สังฆมณฑลฯ ศรีราชา ...  ==>
11 พฤศจิกายน ชาวเราจงยินดีด้วยวันนี้เราฉลอง ... แห่เทิดเกียรติแม่พระ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2017 ที่วัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน ... วันที่ 11 ทุกเดือน มีแห่เทิดเกียรติแม่พระ และอวยพรศีลมหาสนิทเป็นพิเศษแก่ผู้ป่วยเป็นรายบุคคล ==>
20 สิงหาคม ***พิธีแต่งตั้งสภาอภิบาลชุดใหม่
Happy Birthday ในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของพระคุณเจ้าลอเรนซ์เทียนชัย สมานจิต 28 พฤศจิกายน คณะเซอร์ร่ากลุ่มบางแสนและกลุ่มศรีราชา ร่วมอวยพรวันเกิดพระคุณเจ้า เมื่อวานนี้ที่ศูนย์สังฆมณฑลฯ ศรีราชา ... 
พระสังฆราช ลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต เกิดวันที่ 28 พฤศจิกายน ค.ศ. 1931 ==>
20 สิงหาคม *** พระสังฆราช ซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานในพิธีบูชามิสซา สมโภชแม่พระ รับเกี่ยรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ และ โปรดศีลกำลัง ณ วัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2017 ==>
13 สิงหาคม *** วันที่ 13 สิงหาคม 2017 ที่วัดแม่พระเมืองลูร์ดบางแสน จัดฉลองแม่พระฟาติมา และจัดถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และในโอกาสวันแม่ด้วย คุณพ่ออาทร พัฒนภิรมย์ พระสงฆ์อาวุโสที่สุดของประเทศไทย มาร่วมฉลองด้วย ==>
11 สิงหาคม *** แห่เทิดเกียรติแม่พระและอวยพรศีลมหาสนิทแด่ผู้ป่วย ==>


พิธีเปิดงาน 50 ปี กลุ่มคริสตชนวัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน
พระคุณเจ้า ลอว์เรนซ์เทียนชัย สมานจิต เป็นประธาน
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ ค ศ. 2017
(ดูภาพชุดพิธีเปิด คลิกที่นี่)


ประกาศและข่าว

  
กำหนดการวันคริสต์มาส 2017

วัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน
วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม  2017  

20.00 น. พิธีมิสซาวันพระคริสตสมภพ
หลังพิธีมีเคารพพระกุมาร ในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์

ไปกับ ... คนบางแสน


 English Version Christian Music (Midi)
Music VDO
Christian Songs (MP3)
คลิกดู VDO บุญราศี
โป๊ป ยอห์น ปอล ที่ 2


Visit our other links
AMDG 2000
King 72 years
Cordis Jesu
Terd Mary
Mother Teresa
Joke & Joy
Lovely Nurse
Serra Thailand


บทภาวนาใหม่ 2010


เชิญร่วม
แห่เทิดเกียรติแม่พระ
ที่วัดบางแสน
ทุกวันที่ 11 ของทุกเดือน
เวลา 19.30 น.Bangsaen Church
<% Dim IPA,OverAll OverAll = "overall" IPA = Request.ServerVariables("SCRIPT_NAME") strConn = "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ=" & server.mappath("../DB/counter.mdb") Set dbc = Server.CreateObject("ADODB.Connection") dbc.open strConn SQL = "SELECT * FROM counters WHERE counterpage = '"&OverAll&"'" Set RS=Server.CreateObject("adodb.Recordset") RS.Open SQL, dbc, 1, 3 RS("hits") = RS("hits") + 1 RS.Update Response.Write "" & RS("hits") & " visited,  " RS.Close Set RS=Nothing dbc.Close Set dbc=Nothing %> >
Since : 15 August 2000
Last update : 8 December 2017

http://www.bangsaenchurch.org
เว็บไซต์วัดแรกของสังฆมณฑลจันทบุรี
Mailto: wichai@buu.ac.th