ครอบครัววัดบางแสน

  อ่าน
ส า ร วั ด

สัปดาห์นี้
คำทักทายจากพ่อ
ฉบับย้อนหลังปีนี้


เซอร์ร่าบางแสน


คณะพลมารี


กลุ่มเยาวชน


กลุ่มเทิดมารีย์


กลุ่มผู้สูงอายุ


Filipino Clubห้องเอกสารศูนย์ข้อมูล
วัดบางแสน


พิธีเปิดงาน 50 ปี

วัดบางแสน
12 ก.พ. 2017
คลิกที่นี้บันทึกสถานการณ์
ปี 2020

 

 
167 ถนนลงหาดบางแสน ต. แสนสุข อ. เมือง จ. ชลบุรี 20130


เดือนมีนาคม
เทศกาลหมาพรต

 


ฉลองวัดบางแสน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2023
** กิจกรรมวัดบางแสน **
 ปี 2023
29 ม.ค. 23
* วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2023
* อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา
วันพระเจ้อย่าลืมฉลองให้เป็นวันศักดิ์สิทธิ์
==> คลิกดูภาพชุดบน FB
29 ม.ค. 23
* พาเด็กๆ มาวัดบางแสนสิ และพาออกมาด้วยตอนรับศีล เด็กจะได้รับพรเป็นพิเศษ เด็กจะรู้สึกแปลกใจ ผู้ใหญ่ได้รับแจกอะไร แล้วเด็กก็ได้รับแจกด้วย
* วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2023
==> คลิกดูภาพชุดบน FB
25 ม.ค. 23 วันที่ 25 มกราคม 2023 #คุณพ่อสมศักดิ์ พรประสิทธิ์ เจ้าอาวาสวัดบางแสน และคณะกรรมการสภาอภิบาล ให้การต้อนรับคณะทำงานจากกรมศาสนา มาตรวจเพื่อให้ #การรับรองวัดบางแสน ให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎเกณฑ์ของกฎหมาย
==> คลิกดูภาพชุดบน FB
** บันทึกสถานการณ์/กิจกรรมปี 2023 ทั้งหมด **

* จะขอมิสซาได้อย่างไร

กำหนดเวลามิสซา

วันอาทิตย์
เวลา 09.00 น. มิสซาภาษาอังกฤษ
เวลา 10.30 น. มิสซาภาษาไทย
วันจันทร์ ถึง ศุกร์
เวลา 11.00 น. มิสซาภาษาไทย
วันเสาร์
19.00 น.ภาษาไทยมิสซานพวารแม่พระนิจจานุเคราะห์


พิธีเปิดงาน 50 ปี กลุ่มคริสตชนวัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ ค ศ. 2017
(ดูภาพชุดพิธีเปิด คลิกที่นี่)


ในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์
ไปกับ ... คนบางแสน


รับข่าวสาร - ร่วมกิจกรรมวัดบางแสน
Line: @ชุมชนวัดบางแสน
FB: วัดบางแสน ชลบุรี

กิจกรรมย้อนหลัง
] 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |

 English Version Christian Music (Midi)
Music VDO
Christian Songs (MP3)
คลิกดู VDO บุญราศี
โป๊ป ยอห์น ปอล ที่ 2


Visit our other links
AMDG 2000
King 72 years
Cordis Jesu
Terd Mary
Mother Teresa
Joke & Joy
Lovely Nurse
Serra Thailand


Catholic Links


บทภาวนาใหม่ 2010วัดบางแสน ชลบุรี
Bangsaen Catholic Church
>
Since : 15 August 2000
Last update : 10 April 2022

http://www.bangsaenchurch.org
เว็บไซต์วัดแรกของสังฆมณฑลจันทบุรี
Mailto: wichai@buu.ac.th