วัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน

งดให้บริการมิสซาทุกเวลาชั่วคราวช่วงโควิดระบาด

กำหนดเวลามิสซาบูชาขอบพระคุณ
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~ 

วันอาทิตย์ เวลา 09.00 น. ภาษาอังกฤษ
เวลา 10.30 น. ภาษาไทย
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 10.00 น. ภาษาไทย
วันเสาร์
เวลา 19.30 น.มิสซาพวารแม่พระนิจจานุเคราะห์ ภาษาไทย
วันศุกร์ต้นเดือน เวลา 19.30 น. ภาษาไทย

ฟังแก้บาป : ก่อนหรือหลังเวลามิสซา
โปรดศีลศักดิ์สิทธ์ : ติดต่อที่คุณพ่อเจ้าวัด

แห่เทิดเกียรติแม่พระ
ที่
วัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน
งดชั่วคราวช่วงการระบาดโควิด 19


ภาพวัดใหม่
พิธีเปิดและเสกวัดใหม่
ภูมิหลังที่มาของวัดใหม่
พระสงฆ์ผู้ดูแลวัดและเจ้าอาวาส
ประวัติวัดบางแสน
พิธีวางศิลาฤกษ์และฉลองวัด 2000

Upload 11 Feb 2008
Back to Home Page