ฉลองนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู
1 ตุลาคม 

“ถ้าพวกท่านไม่เปลี่ยนแปลงปรับปรุงตัวเองและกลับกลายเป็นเหมือนเด็กๆพวกท่านก็จะไม่ได้เข้าในอาณาจักรแห่งสวรรค์ (มธ.18:3) เป็นอุดมการณ์แห่งพระวรสารที่พระศาสนจักรในวันนี้ได้เสนอให้กับบรรดาลูกๆ ของท่าน ในชีวิตตัวอย่างของนักบุญหญิงสาวองค์นี้

นักบุญ เทเรซา มาร์ติน เกิดที่อะลังซอง ในแคว้นนอร์มังดี ประเทศฝรั่งเศส เธอ ได้รับอนุญาตจากพระสันตะปาปา เลโอ ที่ 13 ให้เข้าอารามคาร์แมลที่ลีซีเออซ์ เมื่อมีอายุได้เพียง 15 ปี ตลอดระยะเวลา 9 ปี ที่เธอได้ใช้ชีวิตในอารามแห่งนี้ได้เป็นระยะเวลาของการเจริญชีวิตที่เข้มข้นเป็นพิเศษและ เพราะความนบนอบเธอได้เขียนประสบการณ์ แห่งชีวิตภายในของเธอซึ่งได้กลายเป็นหนังสือ “ประวัติของดวงวิญญาณดวงหนึ่ง”ที่เซลีนพี่สาวของเธอได้เป็นผู้เผยแพร ่และหนังสือเล่มนี้ได้รับการต้อนรับจากผู้อ่านมากมายอย่างแทบไม่น่าเชื่อ

“หนทางน้อยๆ แห่งวัยเด็กทางชีวิตภายในของเธอ” ได้มีพลังในตัวองในอันที่จะอุทิศตัวเองทั้งหมดอย่างไม่มีขีดจำกัด เธอมักจะกล่าวอยู่เสมอๆ ว่า “ฉันไม่เคยปฏิเสธที่จะไม่ยอมทำอะไรเพื่อพระเจ้าผู้ทรงพระทัยดีเลย” นี่แสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความรักที่ เธอมีต่อพระเจ้าในหัวใจของพระศาสนจักร และในพระศาสนจักรนี้เองที่เธอได้ค้นพบกระแสเรียกของเธอ จากอัตชีวประวัติของเธอที่ได้พิมพ์ออกสู่สายตาของชาวโลกในเวลานี้ ยิ่งทำให้เราได้รู้จักเธอดีขึ้นเป็นต้นในชีวิตวัยเด็กของเธอที่ซื่อ ๆ และร่าเริงยินดีอยู่ เสมอๆ

นักบุญ เทเรซา เป็นอาจารย์สอนนวก (โนวิส) อยู่หลายปี และได้กลาย เป็นอาจารย์แห่งชีวิตภายในที่แท้จริงตามเจตนารมณ์แห่งบุญลาภ 8 ประการ สำหรับทุก ๆ คน พระเจ้าได้ทรงจูงมือเธอและนำเธอไปสู่การอุทิศตนทั้งครบให้แก่ความรักสำหรับความรอดของโลก

ในขณะนี้ เธอยังได้ทำงานชิ้นนี้ของเธอต่อไปอีก คือเธอได้ช่วยเหลือผู้ที่อ้อนวอน เธอโดยให้ “ฝนโปรยลงมาเป็นเป็นดอกกุหลาบ” สมเด็จพระสันตะปาปาปีโอที่ 9 ได้ทรงประกาศแต่งตั้งให้เธอเป็นองค์อุปถัมภ์สำหรับมิสซังสากล

ในบูชามิสซาซึ่งนักบุญ เทเรซา ได้ค้นพบภาระหน้าที่ของการแพร่ธรรมในบูชานั้น ในทุกวันนี้บูชามิสซายังได้เสนอให้เราได้เอาตัวอย่างของเธอในการมี “ใจยากจน” ด้วยความเต็มใจ และในความห่วยใยที่เธอมีต่อพระสาสนจักรสากล เป็นต้นสำหรับจุดประสงค์ใหญ่ๆ ของพระศาสนจักรที่ทำการแพร่ธรรมอยู่ พระคริสตเจ้าซึ่งทำพระองค์เอง เป็น “คนที่เล็กที่สุด” ในกลุ่มของเราที่มาร่วมถวายบูชามิสซา โดยอาศัยปังและเหล้าองุ่นที่ได้รับการเสกจากพระสงฆ์ ได้สอนเราให้รู้จักหนทางที่แน่นอนสำหรับจะรักทุกคน นั่นก็คือ “กางเขน” ของพระองค์

เมื่อพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 ประกาศแต่งตั้งนักบุญเทเรซา แห่งลิซิเออซ์ เป็นนักปราชญ์ของพระศาสนจักร เธอจึงเป็นนักปราชญ์ลำดับที่ 33 และเป็นนักปราชญ์สตรีลำดับที่ 3 ด้วย

นักบุญที่จะได้รับการประกาศ เป็นนักปราชญ์ของพระศาสนจักร จะต้องมีคุณสมบัติ 3 ประารตามข้อกำหนด ของพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 14 คือ

มีผลงานเขียนในระดับสูง
มีจุดเด่นด้านชีวิตศักดิ์สิทธิ์
และได้รับการประกาศโดยพระสันตะปาปา

<<<<<<<<<< >>>>>>>>>>

Upload 1 ตุลาคม 2007

Go Top
Back to Home Page