วัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน
บันทึกสถานการณ์/กิจกรรม ปี 2022
20 ก.ค. 22
R.I.P. ด้วยรักและอาลัย มารีอา อ้อยทิพย์ ไทยเจริญ
* วันพุธ 20 กค.65 สวดอุทิศแก่ผู้ล่วงลับ เวลา 19:00
พิธีมิสซา เวลา 19:30 ที่วัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน
==> คลิกดูภาพชุดบน FB
10 ก.ค. 22
** วันนี้วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2022 เป็นอาทิตย์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา
** พี้น้อง พระองค์ทรงดำรงอยู่ก่อนสรรพสิ่ง และสรรพสิ่งดำรงอยู่เป็นระเบียบในพระองค์ (คส 1:15-20)
==> คลิกดูภาพชุดบน FB
3 ก.ค. 22 * วันนี้วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฏาคม สมโภช น.เปโตร และ น.เปาโล อัครสาวก พระคุณเจ้าซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานในมิสซา และมีพิธีโปรดศีลกำลังแก่เด็กและผู้ใหญ่ 13 คนที่เรียนคำสอนค่ายฤดูร้อน พร้อมกับเด็กรับศีลมหาสนิทครั้งแรก 13 คน หลังพิธีทุกคนได้รับของที่ระลึกจากมือพระคุณเจ้า
==> คลิกดูภาพชุดบน FB
29 มิ.ย. 22
29 มิถุนายน สมโภช น.เปโตร และน.เปาโล อัครสาวก
* การสมโภชนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล เป็นการฉลองเก่าแก่ที่สุด เนื่องจากการให้ความเคารพและเลื่อมใสนักบุญมรณสักขีในหมู่คริสตชน
==> คลิกดูภาพชุดบน FB
26 มิ.ย. 22
** วันนี้วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน เป็นอาทิตย์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา
** Happy Feastday คุณพ่อยอห์น บัพติสต์ สมศักดิ์ พรประสิทธิ์ พ่อเจ้าวัดบางแสน จิตตาธิการคณะเซอร์ร่าบางแสน
* หลังสวดบทภาวนาเพื่อกระแสเรียก พญ.มาลินี บุญรัตพันธ์ ผู้อำนวยการสภาอภิบาล กล่าวคำนับตุณพ่อ และมอบกระเช้าผลไม้ ตัวแทนตณะเซอร์ร่าและสับุรุษมอบซองน้ำใจแด่คุณพ่อ ///
==> คลิกดูภาพชุดบน FB
24 มิ.ย. 22 * ปฏิทินโรมันคาทอลิกกำหนด "วันสมโภชนักบุญยอห์นแบปติสต์บังเกิด" ตรงกับวันที่ 24 มิถุนายนซึ่งเป็นเวลา 6 เดือนก่อนวันคริสต์มาสซึ่งสมมติกันว่าเป็นการประสูติของพระเยซู (ปี 2022 กำหนดให้ฉลองวันที่ 23) และกำหนดให้วันที่ 29 สิงหาคม เป็น "วันระลึกถึงนักบุญยอห์นแบปติสต์ถูกตัดศีรษะ"
==> คลิกดูภาพชุดบน FB
19 มิ.ย. 22 * วันอาทิตย์ที่ 19 มิ.ย. 65 ว้นสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า เด็ก 13 คน ที่เข้าค่ายคำสอนภาคฤดูร้อน ได้รับศีลมหาสนิทครั้งแรกในวันนี้ โดยคุณพ่อสมศักดิ์ พรประสิทธิ์ เจ้าอาวาส เป็นประธาน ร่วมด้วยคุณพ่อสุทธิพงษ์ สุขสำราญ และผู้ปกครอง พี่น้องวัดบางแสน พร้อมทั้งทีมพี่เลี้ยง ร่วมพิธี ///
==> คลิกดูภาพชุดบน FB
29 มิ.ย. 22 ==> คลิกดูภาพชุดบน FB
  ==> คลิกดูภาพชุดบน FB
  ==> คลิกดูภาพชุดบน FB
  ==> คลิกดูภาพชุดบน FB
17 เม.ย. 22 * * Happy Easter สุขสันต์วันปัสกา
วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2022 วันสมโภชปัสกา สมโภชพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนม์ชีพ
==> คลิกดูภาพชุดบน FB
16 เม.ย. 22 * * วันเสาร์ที่ 16 เมษายน 2022 วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ คืนตื่นเฝ้าปัสกา
เวลา 19.00 น. พิธีตื่นเฝ้าเข้าสู่ปัสกา พิธี เสกไฟ - เสกเทียนปัสกา - เสกน้ำ - มิสซา
==> คลิกดูภาพชุดบน FB
15 เม.ย. 22 * * วันศุกร์ที่ 15 เมษายน 2022 วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ ระลึกถึงพระเยซูเจ้าทรงรับทรมานและสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน พิธีนมัสการกางเขน
==> คลิกดูภาพชุดบน FB
14 เม.ย. 22 * วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน 2022 วันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์
ระลึกถึงพระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท
==> คลิกดูภาพชุดบน FB
10 เม.ย. 22 * * วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2022 วันอาทิตข์พระทรมาน (อาทิตย์ใบลาน)
==> คลิกดูภาพชุดบน FB
3 เม.ย. 22 * * วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2022 อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต มีค่ายคำสอนภาคฤดูร้อน 2022 เตรียมรับศีลมหาสนิทและศีลกำลังสัปดาห์ที่ 2 หลังมิสซาภาษาไทย ถึง 15.00 น. (บ่าย 3 โมง) .... แล้วให้ผู้ปกครองมารับกลับบ้านครับ
==> คลิกดูภาพชุดบน FB
1 เม.ย. 22 กำหนดเวลาพิธีกรรมในสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์
==> คลิกดูภาพชุดบน FB
27 มี.ค. 22 อาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2022 ค่ายคำสอนภาคฤดูร้อน 2022 วัดบางแสน เตรียมรับศีลมหาสนิท เริ่มแล้ววันนี้ ทุกอาทิตย์หลังมิสซาสาย รวม 12 สัปดาห์ จำนวนเด็กวันนี้ 14 เพิ่มฟิลิปปินส์อีก 6 รวมเป็น 20 --- บรรยากาศแสนร่มรื่น
==> คลิกดูภาพชุดบน FB
25 มี.ค. 22 วันที่ 25 มีนาคม สมโภชการแจ้งสารเรื่องพระวจนาตถ์ทรงรับสภาพมนุษย์
==> คลิกดูภาพชุดบน FB
19 มี.ค. 22 วันที่ 19 มีนาตม วันสมโภชนักบุญยอแซฟ ภัสดาของพระนางมารีย์พรหมจารี
==> คลิกดูภาพชุดบน FB
13 ก.พ. 22 * วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2022 วันชุมชนวัดบางแสน งดการจัดฉลองวัดประจำปี จะมีมิสชาโมทนาคุณพระอย่างสง่า พิธีเทิดเกียรติแม่พระด้วยดอกไม้ - พระคุณเจ้าซิลวีโอ สิริพงษ์จรัสศรี เป็นประธาน ขออขอบคุณคุณพ่อไก่อู คุณพ่อนุพันธ์ และคุณพ่อวิศิษฎ์
==> คลิกดูภาพชุดบน FB
25 ม.ค. 22 พิธีบูชามิสซาปลงศพ คุณพ่อยอห์น บอสโก ดำรง กู้ชาติ ณ วัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่ วันที่ 25 ,มกราคม 2022
==> คลิกดูภาพชุดบน FB
21 ม.ค. 22 ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกกลุ่มเทิดมารีย์ (ชมรมนิสิตคาทอลิก มหาวิทยาลัยบูรพา) ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรปีนี้ วันที่ 19-20 มกราคม 2565
==> คลิกดูภาพชุดบน FB
16 ม.ค. 22

พิธีบูชาขอบพระคุณ วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565 เป็นสัปดาห์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา
'เขาไม่มีเหล้าองุ่นแล้ว'
พระเยซูเจ้าทรงกระทำเครื่องหมายอัศจรรย์ครั้งแรกนี้ ที่หมู่บ้านคานา แคว้นกาลิลี (ยน 2:1-12)
 ==> คลิกดูภาพชุดบน FB

16 ม.ค. 22 วัดบางแสนให้บริการที่จอดรถ ในวันงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 19-20 มกราคม 2565 รวมทั้งวันซ้อมใหญ่ด้วย
==> คลิกดูภาพชุดบน FB
2 ม.ค. 22 วันที่ 2 มกราคม พิธีบูชาขอบพระคุณ วันสมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์
==> คลิกดูภาพชุดบน FB
1 ม.ค. 22 วันที่ 1 มกราคม สมโภชพระนางมารีย์พระชนนีพระเจ้า - วันขึ้นปีใหม่
==> คลิกดูภาพชุดบน FB
กิจกรรมย้อนหลัง
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |

Go Top
Back to Home Page