กิจกรรม
ปี 2010

 

 

วัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน
อาทิตย์ที่ 3 ม.ค. 2010 สภาภิบาล เข้าร่วมประชุมกับ คฆร ที่หอประชุมสุวรรณศรี

Back to Home Page