แ ง่ คิ ด ส ะ กิ ด ใ จ


a ถึง z สะกิดใจ

บรรลุถึงจุดฝัน โดยจดจำ a-z

a-void หลีกเลี่ยง แหล่ง ผู้คน ทุกสิ่ง พฤติกรรม งานอดิเรกต่าง ๆ ที่เป็นไปในทางลบ
b-elieve เชื่อมั่น ในตัวคุณเอง
c-onsider พิจารณา สิ่งต่าง ๆ จากหลากหลายทรรศนะ
d-on't give up อย่า ยอมแพ้
e-njoy มีความสุข กับวันนี้ ลืมอดีตไว้ข้างหลัง ไม่ต้องครุ่นคิดถึงพรุ่งนี้ที่ยังมาไม่ถึง
f-amily and friend

ครอบครัวและเพื่อน คือ สมบัติอันมีค่าที่ซุกซ่อนอยู่ ค้นหาพวกเขาและใช้สมบัติล้ำค่าให้เป็น

g-ive ให้ ให้มากกว่าที่คุณตั้งใจจะให้
h-ang แขวน ความฝันของคุณไว้
i-gore มองข้าม คนที่ทำให้คุณท้อใจ
j-ust do it ลง มือทำ
k-eep เดินหน้า พยายามต่อไป ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น มันจะดีขึ้นเอง
l-ove

รัก และให้ความสำคัญกับตัวเองก่อน

m-ake it happen ทำ ให้เกิดขึ้น
n-ever ไม่ โกหก คดโกง ขโมย จัดการทุกสิ่งด้วยความเป็นธรรมเสมอ
o-pen เปิด ตาของคุณและมองทุกอย่างในความเป็นจริง
p-ractice ฝึกฝน เพื่อทำให้เกิดความสมบูรณ์
q-uitter คนขลาด ไม่เคยชนะคนชนะไม่เคยแพ้
r-ead

อ่าน ศึกษาและเรียนรู้ทุกสิ่งที่สำคัญกับชีวิตคุณ

s-top หยุด คาดหวัง
t-ake control กำหน ชะตาชีวิตด้วยตัวคุณเอง
u-nderstand เข้าใจ ตัวคุณเอง เพื่อเข้าใจผู้อื่นให้ดีขึ้น
v-isualize มี วิสัยทัศน์
w-ant ปรารถนา ให้ยิ่งกว่าสิ่งใด
x-ccelerate เร่ง ความพยายาม
y-ou คุณ เป็นหนึ่งในการสร้างสรรค์ของธรรมชาติทั้งมวล ไม่มีใครมาแทนคุณได้
z-ero ตั้ง เป้าหมาย และไปให้ถึง
อ่านอักษร a-z จบแล้ว หวังว่าคงจะช่วยสะกิดใจท่านผู้อ่านได้ไม่มากก็น้อย และขอให้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในโลกใบนี้อย่างมีความสุข หยุดเถิดที่จะทำลายตัว

Go Top
Back to Home Page