เราคือใคร? กลุ่มเทิดมารีย์

สวัสดีทุกๆ คน

เปิดมาหน้านี้ ก็ขอแนะนำกลุ่มเทิดมารีย์ จะได้รูซะทีว่า เราคือใคร?

ประวัติของกลุ่มคร่าวๆ บางคนอาจเห็นแล้วในหน้า ประวัติความเป็นมา แต่ถ้ายังไม่ได้ดู คลิกไปดูได้เลย ถ้ายังข้องใจ E-Mail มาคุยกันได้

กลุ่มเทิดมารีย์ ได้เห็นความสำคัญของชีวิตคริสตชนในมหาวิทยาลัย โดยมีแม่พระ เป็นศูนย์กลางในจิตใจของทุก ๆ คน

สำหรับเราชีวิตกลุ่มเ ป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่มีความสำคัญมากๆ เป็นพลังของกลุ่มที่ทำให้เราร่วมทำกิจกรรมที่ดี มีประโยชน์ต่อตัวเราเอง ไม่ใช่ให้ประโยชน์แก่ตัวเราเองเท่านั้นนะ เราเห็นว่าเมื่อชีวิตกลุ่มได้ให้ ประโยชน์แก่ตัวเราเอง เราก็ขอมอบสิ่งที่ดีๆ กับคนรอบข้าง

กลุ่มเทิดมารีย์ ได้รวมตัวกันมานาน และได้ทำกิจกรรมกลุ่ม มากมาย มีคุณพ่อสมจิตร พึ่งหรรษพร (พ่อหมอ) คุณพ่อประสาน พงศ์ศิริพัฒน์ เป็นจิตตาธิการ และมีอาจารย์วิชัย บุญเจือ เป็นที่ปรึกษา รวมทั้งมีพี่ชายที่น่ารัก กลุ่มของเราเรียกเค้าว่า พี่เฟริส ทั้ง 4 ท่านนี้ ได้ช่วยเหลือกลุ่มของเรามาโดยตลอด

กิจกรรมในกลุ่มจะเน้นความรัก แบบพี่ๆ น้องๆ มีทั้งความสนุก แอบสาระ ให้อยู่ตลอด

นี่แหละคือทั้งหมดของกลุ่ม "เทิดมารีย์"


ทิศทางงานนิสิตนักศึกษาคาทอลิก ปี 2008

1. ส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาคาทอลิกค้นพบกระแสเรียก พร้อมทั้งตระหนักในความเป็น คริสตชน โดยยึดมั่นและดำเนินชีวิตตามคำสอนของพระเยซู รวมถึงทิศทางการอภิบาลของพระศาสนจักรอย่างเต็มภาคภูมิ ทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนรอบข้าง สามารถเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจทางศาสนา ไปยังผู้ที่นับถือศาสนาต่างๆ พร้อมทั้งตามหาและประชาสัมพันธ์ให้นิสิตนักศึกษาคาทอลิก ได้รับทราบถึงกิจกรรมนิสิตนักศึกษาคาทอลิก

2. กระตุ้นให้นิสิตนักศึกษาคาทอลิกแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะทางด้านสิ่งแวดล้อม การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และเสริมสร้างสุขภาพจิตอีก ทั้งตื่นตัว และตระหนักรู้ถึงสถานการณ์ทางการเมือง ทั้งนี้เท่าทันโดยรู้และดำเนินชีวิตตามวิถีทางแห่งความพอเพียง

3. ร่วมกันสร้างและสานต่อเครือข่ายให้แข็งแกร่งยั่งยืน ด้วยการแข่งขันสิ่งที่ดี พร้อมเปิดใจรับสิ่งใหม่และเพิ่มพูนกำลังใจระหว่างเพื่อนสมาชิก บนพื้นฐานของคำว่า “รัก”

Catholic club


Go Top
Back to Home Page