คนบางแสน

 

ในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์

1 แผ่นดินแห่งพันธสัญญา ... แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ “จงเงยหน้าแลดูสถานที่นี้ . . . ด้วยว่าเรายกดินแดนนี้ให้เจ้า” อิสราเอล ... แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่กำเนิดของศาสนาสำคัญของโลก 3 ศาสนา ที่นับถือพระเจ้าองค์เดียวกัน
2 จาริกแสวงบุญแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ เราออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 23.15 น. ของวันที่ 14 เม.ย. 07
3 เซซาเรีย เป็นเมืองสำคัญและยิ่งใหญ่เมืองหนึ่งบนฝั่งทะเลแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ อายุมากก่า 2000 ปี สร้างโดยกษัตริย์เฮรอดมหาราช
4 เมืองนาซาแร็ธ เป็นเมืองเล็กๆ เป็นเมืองที่พระเยซูเจ้าเจริญเติบโต คงจะวิ่งเล่นตามถนน ตามเนินเขา เมื่อโตขึ้น ก็คงประกอบอาชีพเป็นช่างไม้
5 วัดแม่พระรับสาร เทวดาคาเบรียลมาแจ้งข่าวการบังเกิดของพระผู้ไถ่แก่แม่พระ มีวัดหลังหนึ่ง ชื่อวัดแม่พระรับสาร
6 วัดนักบุญโยเซฟ เชื่อกันว่าสร้างตรงจุดที่เป็นบ้าน หรือโรงงานช่างไม้ของนักบุญโยเซฟ
7 เมืองทิเบอเรียส พระเยซูเจ้าไม่เคยมาที่เมืองนี้ แต่พระวรสารของนักบุญยอห์นเคยกล่าวถึงครั้งหนึ่งว่า  “มีเรือหลายลำมาจากทิเบเรียส"
8 ภารกิจของพระเยซูบนฝั่งทะเลคาลิลี พระเยซูเจ้าทรงเริ่มประกาศพระอาณาจักรของพระเจ้าในแคว้นคาลิลี และมีเหตุการณ์ที่สำคัญมากมายที่มีบันทึกไว้ บริเวณบริเวณชายฝั่งทะเลคาลิลีแห่งนี้ 
9 ภูเขามหาบุญลาภ เมื่อประทับนั่งแล้วบรรดาศิษย์เข้ามาห้อมล้อมพระองค์  พระองค์ทรงเริ่มตรัสสอนเขาว่า ผู้มีใจยากจน ย่อมเป็นสุข . . .
10 วัดทวีขนมปัง 5 ก้อน ปลา 2 ตัว ที่ทับก้า พระองค์ทรงสั่งให้ประชาชนนั่งลงบนพื้นหญ้า ทรงรับขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวขึ้นมา
11 วัดเอกสิทธิ์ของนักบุญเปโตร พระเยซูเจ้าตรัสกับเขาว่า "จงเลี้ยงดูแกะของเราเถิด"
12 คาเปอร์นาอุม เมืองของพระเยซูเจ้า พระองค์ได้ช่วยให้บุตรสาวของไยรัส หัวหน้าศาลาธรรม ฟื้นจากความตาย เยี่ยมชมศาลาธรรมโบราณของชาวยิว
13

บ้านนักบุญเปโตร ที่คาเปอร์นาอุม มีวัดสร้างคร่อมทับโบราณสถานที่เป็นบ้านหลังใหญ่ เจ้าของต้องเป็นผู้มีฐานะดี คาดว่าเป็นบ้านของนักบุญเปโตร ที่นี่พระเยซูเจ้าทรงรักษาแม่ยายของเปโตร ให้หายจากไข้ 

14 เรือพระเยซูเจ้า พระองค์เสด็จลงเรือข้ามทะเลคาลิลีหลายครั้ง เราไปลงเรือที่ท่าเทียบเรือที่คิบบุทซ์กิโนซาร์ (Ginosar Kibbutz) ที่ตั้งอยู่หลังศูนย์การศึกษายีกัล อัลลอง (Yikal Allon Centre)
 15 แม่น้ำจอร์แดน ครั้งนั้น พระเยซูเจ้าลงมาจากแคว้นคาลิลี เพื่อมารับการล้างบาปจากยอห์น แบปติสต์ ที่แม่น้ำจอร์แดน
 16 อัศจรรย์ครั้งแรกที่หมู่บ้านคานา พระเยซูเจ้าทรงทำอัศจรรย์ครั้งแรกในงานมงคลสมรส ที่หมู่บ้านคานา แคว้นคาลิลี
17  ภูเขาทาบอร์ พระเยซูเจ้าทรงพาเปโตร ยากอบ และยอห์นน้องชายไปบนภูเขาสูงที่ปราศจากผู้คน แล้วพระวรกายของพระองค์ก็เปลี่ยนไปต่อหน้าเขา พระพักตร์เปล่งรัศมีดุจดวงอาทิตย์ ฉลองพระองค์กลับมีสีขาวดุจแสงสว่าง
 18 เมืองเยริโค เป็นเมืองที่มีอารยธรรมเก่าแก่ที่สุดในโลก อายุกว่า 10000 ปี (หมื่นปี) มีมาก่อนบาบิโลเนียและอียิปต์
 19 โบราณสถานกุมราน ในปี ค.ศ. 1947 คนเลี้ยงแพะคนหนึ่ง ออกตามหาแพะไปบนภูเขา ทางทิศตะวันตกของฝั่งทะเลตาย ไปพบถ้ำแห่งหนึ่ง เขาได้พบไหดิน 8 ใบ บรรจุม้วนหนังสือโบราณ อายู 2000 ปี
 20 ภูขาแห่งการถูกประจญ อยู่บนภูเขาสูงด้านหลังเมืองเยริโค เชื่อว่าเป็นถิ่นทุรกันดาร ที่พระเยซูเจ้าออกไป จำศีลภาวนาสี่สิบวันสี่สิบคืน มีอารามนักบวชนิกายออร์โธดอกซ์ 
21 อารามแห่งการถูกประจญ หรืออีกชื่อหนึ่งว่า อารามควอรันทัล เป็นอารามนักบวชนิกายออร์โธดอกซ์ สร้างตรงที่เชื่อว่าเป็นถ้ำที่พระเยซูเจ้าเคยมาพำนัก ขณะจำศีลอดอาหาร 40 วัน
 22 ทะเลตาย เป็นทะเลสาบน้ำเค็ม อยู่ตอนกลางของประเทศอิสราเอล พวกเราส่วนใหญ่ต้องการทดสอบน้ำในทะเลตายกัน ว่าสามารถลอยตัวอ่านหนังสือได้จริงหรือ บางคนต้องการเอาโคลนพอกตัวเพื่อบำรุงผิว
23 เบธานี และเบธฟายี อยู่ห่างกรุงเยรูซาเล็มประมาณ 3 ก.ม. พระวรสารกล่าวถึงหมู่บ้านเบธานีหลายครั้ง ที่นี่มีบ้านของมารีอา มาร์ธา และลาซารัส ที่พระเยซูเจ้าทรงรักมาก ที่นี่ที่พระเยซูเจ้าทรงทำให้ลาซารัสฟื้นขึ้นมาจากความตาย
24 อาสนวิหารเซนต์จอร์จ เป็นวัดนิกายแองกลิกัน ในกรุงเยรูซาเลม เหมือนปราสาท มีหอคอย ป้อม
 25 เมืองเบธเลเฮม ตั้งอยู่ทางใต้ของกรุงเยรูซาเล็ม เป็นที่เกิดของพระเยซูคริสต์ และยังเป็นเมืองของกษัตริย์ดาวิด ใจกลางเมืองเบธเลเฮม มีวัดพระกุมารบังเกิด สร้างบนถ้ำซึ่งเชื่อกันมาตั้งแต่แรกเริ่มว่า เป็นสถานที่บังเกิดของพระเยซูคริสต์
26 วัดพระกุมารบังเกิด วัดนี้สร้างครั้งแรกในสมัยจักรพรรดิคอนสแตนติน โดยพระราชมารดาราชินีเฮเลนา เป็นวัดเก่าแก่ที่สุดในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ที่เปิดใช้อยู่ในปัจจุบัน อยู่ในความดูแลของนักบวชนิกายกรีกออร์ธอร์ด๊อกซ์  
27 วัดนักบุญคัทรีน เป็นวัดคาทอลิกของนักบวชคณะฟรังซิสกัน วัดพระกุมารบังเกิด ทุกปีในคืนคริสต์มาส จะมีมิสซาที่ยงคืน และมีการถ่ายทอดโทรทัศน์ไปทั่วโลก
28 ถ้ำน้ำนม ถ้ำนี้เป็นโพรงลึกเข้าไปในภูเขาหินสีขาว เล่าสืบกันมาว่า เป็นสถานที่ที่นักบุญโยเซฟพาแม่พระและพระกุมาร หลบหนีมาพักอาศัยชั่วคราว ก่อนจะหนีไปประเทศอียิปต์ ในช่วงที่กษัตริย์เฮรอด สั่งฆ่าเด็กทารกทุกคน
29 ทุ่งคนเลี้ยงแกะ นักบุญลูกาไม่ได้เขียนบอกเจาะจงว่า สถานที่ที่ทูตสวรรค์ปรากฏแก่คนเลี้ยงแกะเป็นที่ใด แต่คริสตชนตั้งแต่ยุคแรกๆ มีความเชื่อว่า ทุ่งเลี้ยงแกะนี้อยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองเบธเลเฮม
30 พระคัมภี์ไม่ได้ระบุว่า บ้านของนางเอลีซาเบธ และปุโรหิตเศคาริยาห์ ซึ่งเป็นพ่อแม่ของยอห์น บัปติสต์อยู่ที่ใด แต่เชื่อว่า คือ หมู่บ้านอินกาเร็ม อยู่ห่างจาก เยรูซาเล็มมาทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 8 ก.ม.
31 นครเยรูซาเล็ม เป็นเมืองหลวงของประเทศอิสราเอลในปัจจุบัน เป็นนครที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในโลก เป็นเมืองหลวงทางศาสนาสำหรับประชากรครึ่งหนึ่งของมนุษยชาติ ทั้งชาวคริสต์ ชาวมุสลิมและชาวยิว
32 เนินพระวิหาร ภายในกำแพงเมืองเก่า มองเห็นแต่ไกล เป็นโดมสีทองของสุเหล่า สูงเด่นอยู่กลางลานกว้าง มีชื่อว่า โดมครอบก้อนหิน ที่ตรงนี้เคยเป็นพระวิหารศักดิ์สิทธิ์ของชาวยิว สร้างบนเนิน จึงเรียกที่ตรงนี้ว่าเป็น เนินพระวิหาร
33 กำแพงร้องไห้   เป็นกำแพงสูงใหญ่ด้านทิศตะวันตกของเนินพระวิหาร หรือภูเขาโมรียาห์ น่าจะเป็นจุดที่สำคัญที่สุดของชาวยิวในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ เป็นสัญลักษณ์ของการที่คนอิสราเอลได้หวนกลับคืนมาสู่แผ่นดินพันธสัญญา
34 ภูเขาศิโยน ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเมืองเก่ากรุงเยรูซาเล็ม  มีสถานที่สำคัญหลายแห่ง ที่ผู้แสวงบุญจะต้องไปเยี่ยมเคารพ ได้แก่ห้องเลี้ยงอาหารค่ำมื้อสุดท้าย หลุมศพของกษัตริย์ดาวิด  วัดแม่พระบรรทม   และวัดนักบุญเปโตรที่ไก่ขัน
35 ห้องเลี้ยงอาหารค่ำมื้อสุดท้าย หรือ ห้องชั้บบน คือ ห้องที่พระเยซูเจ้าจัดเลี้ยงเตรียมปัสกา ที่เป็นอาหารมื้อสุดท้าย ก่อนถูกจับไปตรึงกางเขน และคงเป็นห้องที่พระจิตเจ้าเสด็จลงมาในวันเปนเตกอสเต
36 ที่ฝังศพของกษัตริย์ดาวิด อยู่ชั้นล่างของห้องเลี้ยงอาหารค่ำมื้อสุดท้าย เป็นสถานที่รวมใจของคนยิว เป็นที่ๆ คนยิวนิยมมาสวดภาวนาอยู่เสมอๆ
37 วัดแม่พระบรรทม  เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุด และสง่างามที่สุดวัดหนึ่งในกรุงเยรูซาเล็ม สร้างโดยนักบวชคณะเบเนดิกติน เชื่อว่าเป็นบ้านที่แม่พระสิ้นชีวิต เหมือนกับการนอนหลับไป
38 วัดนักบุญเปโตรที่ไก่ขัน ตั้งอยู่เชิงลาดทางทิศตะวันออกของภูเขาศิโยน ณ ตรงจุดที่น่าจะเป็น บ้านของมหาสมณะไกยาฟาส ที่นักบญเปโตรปฏิเสธพระเยซูเจ้าถึง 3 ครั้ง บนยอดกางเขนมีรูปไก่
39 ภูเขามะกอกเทศ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองเก่ากรุงเยรูซาเล็ม พระเยซูเจ้าเสด็จมาที่ภูเขานี้บ่อย หลังการเลี้ยงค่ำมื้อสุดท้ายแล้ว พระองค์เสด็จมาที่สวนเกทเสมนี ที่อยู่ตีนเขามะกอกเทศ ที่นี่ยูดาสผู้ทรยศนำทหารมาจับพระองค์
40 วัดพระมหาทรมาน จัดว่าเป็นวัดที่สวยงามที่สุดวัดหนึ่งในกรุงเยรูซาเล็ม สร้างครอบสถานที่ที่พระเยซูเจ้าทรงภาวนาอย่างระทมทุกข ์ในสวนเกทเสมนี โดยคริสตชนจากชาติต่างๆ วัดนี้จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า วัดนานาชาติ 
41  สวนเกทเสมนี เป็นสวนอยู่ที่ตีนเขามะกอกเทศ ทางทิศตะวันออกของกรุงเยรูซาเล็ม ที่นี่มีวัดที่สวยงามมาก ชื่อว่า วัดเกทเสมนี ติดกับวัด มีต้นมะกอกเทศอายุเก่าแก่ ไม่ต่ำกว่า 2000 ปี คงมีอายุอยู่ในสมัยพระเยซูเจ้า
42 ถ้ำเกทเสมนี อยู่ใกล้ๆ วัดนานาชาติและสวนมะกอกเทศ เป็นถ้ำที่เชื่อกันว่าเป็นสถานที่ๆ พระเยซูเจ้าคงจะเคยมาค้างอาศัยอยู่กับสานุศิษย์บ่อยๆ และในคืนที่ถูกทรยศนั้น ยูดาสก็พาทหารมาจับพระองค์ในถ้ำนี้
43 วัดหลุมศพแม่พระ จากการบอกเล่าสืบกันมา เชื่อว่าแม่พระสิ้นชีวิตที่กรงเยรูซาเล็ม  และถูกฝังไว้ที่หุบเขาขีดโรน ที่ตีนภูเขามะกอกเทศ มีลักษณะเป็นถ้ำเจาะขุดเข้าไปในภูเขา และที่มีหลุมศพแม่พระอยู่
44 ขณะนั้น พระเยซูเจ้าเสด็จมาใกล้กรุงเยรูซาเล็ม (จากภูเขามะกอกเทศ) ทอดพระเนตรเห็นเมืองแล้ว ก็ทรงกรรแสง ... เมื่อเดินลงมาจากภูเขามะกอกเทศ เพื่อเข้ากรุงเยรูซาเล็ม จะผ่านวัดคาทอลิกเล็กๆ หลังหนึ่ง ชื่อ วัดพระเยซูเจ้าทรงกันแสง
45 พระองค์ (พระเยซูเจ้า) ตรัสกับพวกเขาว่า “เมื่อพวกท่านอธิษฐานภาวนา จงกล่าวว่า : ข้าแต่พระบิดา ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะ - - -"  บนภูขามะกอกเทศ มีวัดหลังหนึ่งชื่อ วัดข้าแต่พระบิดาของเรา
46 วัดนักบุญมารีอา มักดาเลนา เป็นวัดนิกายรัสเซียนออร์ธอร์ด๊อกซ์ ตั้งอยู่บนยอดเขามะกอกเทศ มีโดมสีทองทรงหัวหอมและยอดเป็นกางเขน ตามแบบของวัดนิกายรัสเซีย สวยงามมาก
47 วัดน้อยพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ ตั้งอยู่บนยอดเขามะกอกเทศ สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ โดยพวกครูเสด ภายในวัดหลังเล็ก มีหินศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อว่าประทับรอยพระบาทของพระเยซูคริสต์ ตอนเสด็จขึ้นสวรรค์
48 คอนแวนต์พระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ เป็นวัดนิกายกรีกออร์ธอด๊อกซ์ ตั้งอยู่ในหมู่บ้านอาตูร์ บนภูเขามะกอกเทศ เป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่ง ตามความเชื่อในนิกายกรีกออร์ธอด๊อกซ์ว่า พระเยซูเจ้าได้เสด็จขึ้นสวรรค์
49 วัดเอวังเยลีกันลูเทรันแห่งการเสด็จขึ้นสวรรค์ บนภูเขามะกอกเทศด้านทิศเหนือ เป็นวัดนิกายลูเทเรียนเยอรมัน มีหอระฆังสูง 60 เมตร เป็นจุดเด่นอีกแห่งหนึ่งของกรุงเยรูวาเล็ม
50 วัดนักบุญอันนาและสระน้ำเบเธสดา จากทางตะวันออกของกรุงเยรูซาเลม พอเข้าพ้นประตูสิงโตมานิดเดียว ทางขวามือเป็นวัดเก่าหลังใหญ่ สร้างโดยพวกครูเสด จัดว่าเป็นวัดยุคครูเสดที่สวยงามที่สุดในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ เป็นซากสระน้ำเบเธสดา (Bethesda) ที่พระเยซูเจ้าทรงรักษาคนป่วยพิการมาแล้ว 38 ปี ให้หาย
51 เส้นทางมหาทรมาน สถานที่ 1 - 2 เริ่มจากจวนของปอนซีอัส ปีลาต ที่พระเยซูเจ้าถูกตัดสินประหารชีวิต ประมาณ 300 เมตรจากประตูสิงโต ปัจจุบันเป็นโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม ฝั่งตรงข้ามเป็นอารามของนักบวชฟรังซิสกัน สถานที่ 2 พระเยซูเจ้าทรงรับแบกไม้กางเขน
52 เส้นทางมหาทรมาน สถานที่ 3 - 6 ออกมาจากอารามฟรังซิสกัน ตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นของถนนชื่อ วีอา โดโลโรซา (Via Dolorosa) ผ่านสถานที่ 3 - 4 - 5 จากนี้ไปถนนเริ่มแคบและชันขึ้นเนินเขา ขึ้นไปสู่สถานที่ 6
53 เส้นทางมหาทรมาน สถานที่ 7 - 9 เราติดตามเส้นทางพระมหาทรมาน ขณะแบกไม้กางเขนสู่เนินเขากัลวารีโอ ตามถนน Via Dolorosa ตรงนี้เป็นทางลาดชัน พระเยซูเจ้าทรงหกล้มถึงสองครั้ง
54 วัดพระคูหาศักดิ์สิทธิ์ ตั้งอยู่ภายในกำแพงเมืองเก่ากรุงเยรูซาเล็ม เป็นวัดที่สร้างครอบเนินกลโกธาหรือเขากัลวารีโอ และหลุมฝังศพของพระเยซูเจ้า เป็นจุดหมายสำคัญที่สุดของผู้แสวงบุญมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 และกระทั่งปัจจุบัน ถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในโลก
55 ภายในวัดพระคูหาศักดิ์สิทธิ์ ตัวอาคารมีความซับซ้อนมาก ภายในอาคารมีวัดเล็กๆ อีกหลายวัด และที่น่าพิศวง คือ แบ่งส่วนการครอบครองโดยคริสตชนหลายนิกาย ทั้งกรีกออร์ธอด็อกซ์ อาร์เมเนียนอาโปสโตลิก โรมันคาทอลิก เอธิโอเปียน ออร์ธอด็อกซ์ ซีเรียนออร์ธอด็อกซ์ และคอปติกส์ออร์ธอด็อกซ์
56 กลโกธาหรือเนินกัลวารีโอ ในวัดพระคูหาศักดิ์สิทธิ์ มีบันไดนำขึ้นไปบนยอดเนินกัลวารีโอ วัดแรกเป็นของคาทอลิก เป็น สถานที่เขาเอาพระเยซูเจ้าตอกตะปูตรึงกับไม้กางเขน ติดกันเลย เป็นวัดของกรีกออร์ธอร์ด๊อกซ์   ตรงนี้เป็นจุดพระเยซูเจ้าสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน
57 คูหาฝังพระศพพระเยซูเจ้า พระราชินีเฮเลนาให้สร้างพระวิหารหลังใหญ่ครอบเนินกัลวารีโอ และพระคูหาฝังศพไว้ด้วยกัน พระคูหาอยู่ตรงกลาง ใต้โดมใหญ่เป็นบ้านหลังเล็กๆ สร้างด้วยไม้มะกอกสีดำ ครอบหลุมศพของพระเยซูเจ้าอีกชั้น
58 แกะรอยเส้นทางมหาทรมาน จากจวนของปอนซีอัส ปีลาต ทางทิศตะวันออกของกรุงเยรูซาเลม ไปตามถนนในเมือง ออกประตูเมืองทางทิศตะวันตก ขึ้นเนินเขากัลวารีโอ ตามข้อสันิษฐานต่างๆ กัน
59 อำลาแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ วันพฤหัสที่ 19 เม.ย. 2550 เวลา 18.45 น. อำลาแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ จากสนามบินเบนกุเรียน กรุงเทลอาวีฟ ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เวลาประมาณ 14.50 น.วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2550 ขอขอบคุณพระเจ้า
60 ใครเป็นใคร ในคณะผู้แสวงบุญแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ ระหว่าง 14-20 เมษายน 2007 สงฆ์ 7 ฆราวาส 17 รวม 24 ชีวิต
61 ภาคผนวก 1 : ตามล่าหาไม้กางเขนศักดิ์สิทธิ์ ไม้กางเขน ที่ตรึงพระองค์จนสิ้นชีพนั้น บัดนี้อยู่ที่ไหน มีใครเคยคิดตามล่าหาไม้กางเขนศักดิ์สิทธิ์ หรือ ไม้กางเขนจริงบ้างหรือไม่
62 ภาคผนวก 2 : วันฉลองเทิดทูนไม้กางเขน 14 กันยายน นับตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 มาแล้ว คริสตชนทางตะวันออกของจักรวรรดิโรมัน ทำการฉลองไม้กางเขนอย่างสง่างาม ไม่แพ้วันสมโภชปัสกา
63 ภาคผนวก 3 : ตำนานสงครามครูเสด ประวัติศาสตร์การสู้รบอันยิ่งใหญ่และยาวนานถึง 200 ปี ด้วยสาเหตุทางศาสนา


Follow
the
Steps
of
Jesus

Back to Homepage